Vad är en Havanais?

Dorothy Goodale, USA, säger:

Frågan gör mig alltid stum
och jag måste fundera en stund för
att kunna ge ett svar som inte får mig
att framstå som gaggig på äldre dagar.
"Havanaisen är min ögonsten, ljuset i
mitt liv. När han tigger är han den mest
charmerande och finkänslige. Han
spelar pajas när jag är ledsen och lyckas
alltid locka fram ett leende.
Det är han som lyssnar när jag behöver
berätta det jag inte kan anförtro någon
annan. Han underhåller mig, pratar med mig
och är min mest entusiastiska reskamrat.
Hans uppförande är oklanderligt.
Hans personlighet har lika många
fasetter som en diamant.
Vad mer kan jag säga?
Han är en Havanais!"